Førerhunden

Førerhunden skaber tillid og ansvar.

Denne øvelse kan laves både inde og ude. Jo flere deltagere og jo flere ting i omgivelserne – jo sværere bliver den at udføre. Omvendt må man også gerne øge udfordringerne, efterhånden som man bliver mere trænet i denne øvelse. Man kan italesætte at førerhunde i det virkelige liv, tager ansvar for deres ejer og passer på ham, derfor er det også i øvelsen den seende, der skal passe på sin blinde makker. Se mere om denne øvelse og variationer i bogen “Venskabsyoga – trivselsfitness i skolen”, som udkommer på Dafolo i april.

Related Posts